Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

Visa Junior

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

opłata za wydanie lub odnowienie karty 0 zł
opłata miesięczna za kartę główną / dodatkową 0 zł
prowizja od transakcji bezgotówkowej  0 zł
prowizja od wypłaty gotówki: 
  • w bankomacie mBanku, Euronetu, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. w Polsce :
- 100 zł lub więcej 0 zł
- mniej niż 100 zł  0 zł
  • w bankomacie Euronetu w Polsce w walucie innej niż PLN:
- równowartość 100 zł lub więcej 0 zł
- równowartość mniej niż 100 zł  0 zł
  • w innym bankomacie w Polsce:
- 100 zł lub więcej 0 zł
- mniej niż 100 zł  0 zł
  • w bankomacie za granicą 
0 zł
  • w oddziale banku krajowego i za granicą 
10 zł
  • w kasie sklepu (Visa cash back)
0 zł
opłaty i prowizje za pozostałe czynności:
  • prowizja za sprawdzenie salda w bankomacie (jeśli bankomat ma taką opcję)
0 zł
  • opłata za wydanie duplikatu karty
15 zł
  • opłata za zmianę PIN (nie zrobisz tego u eksperta online)
0 zł
  • opłata za ekspresową wysyłkę karty
25 zł
opłata za zastrzeżenie karty 0 zł 

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF