Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty

0 zł

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową

0 zł

3. Opłata za zastrzeżenie karty

0 zł

4. Opłata za wydanie duplikatu karty

15 zł

5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych 

0 zł

6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBanku, Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski 

 

 

  

a) dla wypłat co najmniej 100 zł

0 zł 

b) dla wypłat poniżej 100 zł

0 zł

7. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie innej niż PLN na terenie Polski:

a) dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów”

 

- dla wypłat o równowartości co najmniej 100 zł

0 zł

- dla wypłat o równowartości poniżej 100 zł 

0 zł

8. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych: 

a) dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów”

 

- dla wypłat co najmniej 100 zł

0 zł

- dla wypłat poniżej 100 zł 

0 zł

9. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą 

0 zł/10 zł 

10. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych i za granicą 

10 zł

11. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach 

0 zł

12. Opłata za zmianę PIN 

0 zł

13. Opłata za ekspresową wysyłkę karty

25 zł

14. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (Mastercard Cashback)

0 zł

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF

więcej na temat Taryfa opłat i prowizji w PDF