Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Obowiązuje od 30.07.2020 r.

Visa Tymczasowa do eKonta m

Rodzaj czynności 

 13 – 20 lat

21 – 24 lata

Powyżej 25 roku życia

1. Opłata za wydanie lub odnowienie karty do pierwszego / drugiego i kolejnych rachunków typu eKonto

0 zł

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową

0 zł

4 zł

7 zł

Opłata nie będzie pobrana jeżeli miesięczna wartość lub liczba, dokonanych i nieanulowanych transakcji bezgotówkowych (transakcja może zostać wykonana dowolną kartą debetową i/lub kredytową z oferty dla Klientów indywidualnych) za ostatni miesiąc wyniesie  minimum: 

n/d 5 transakcj 350 zł

3. Opłata za zastrzeżenie karty

0 zł

4. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

0 zł 

5. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBanku, Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski 

 

 

 

a) dla wypłat co najmniej 100 zł

0 zł

0 zł

0 zł

b) dla wypłat poniżej 100 zł 

0 zł

2,5 zł 

2,5 zł

6. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie innej niż PLN na terenie Polski:

dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów”

 

 

 

- dla wypłat o równowartości co najmniej 100 zł

0 zł

0 zł

0 zł

- dla wypłat o równowartości poniżej 100 zł

0 zł

2,5 zł 

2,5 zł

7. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych:

dla Klientów niekorzystających z usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów”

 

 

 

- dla wypłat co najmniej 100 zł

0 zł

0 zł

0 zł

- dla wypłat poniżej 100 zł 

0 zł

2,5 zł 

2,5 zł

8. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą  

0 zł

9. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych i za granicą  

 

10 zł

 

10. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach 

0 zł

5 zł

5 zł

11. Opłata za zmianę PIN 

0 zł 

12. Opłata za ekspresową wysyłkę karty

 25 zł

12. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (Visa/Mastercard cash back)

0 zł

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF

więcej na temat Taryfa opłat i prowizji w PDF