Visa Tymczasowa do mKonta Aquarius Classic

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata za wydanie karty głównej/dodatkowej

0 zł

2. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową

3 zł

3. Opłata za zastrzeżenie karty

0 zł

4. Prowizja od transakcji bezgotówkowych

0 zł

5. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach mBanku, Sieci Euronet, Planet Cash oraz bankomatach Santander Bank Polska S.A. 

 

- dla wypłat co najmniej 100 zł

0 zł

- dla wypłat poniżej 100 zł

2,5 zł

6. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie innej niż PLN na terenie Polski

 

- dla wypłat o równowartości co najmniej 100 zł

0 zł

 - dla wypłat o równowartości poniżej 100 zł

 2,5 zł

7. Prowizja od wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach krajowych

 

- dla wypłat co najmniej 100 zł

0 zł

- dla wypłat poniżej 100 zł

2,5 zł

8. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach za granicą 

0 zł

9. Prowizja od wypłaty gotówki w oddziałach banków w Polsce i za granicą 

10 zł

10. Opłata za sprawdzenie w bankomacie salda dostępnego na rachunku (usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzenia salda)

5 zł

11. Opłata za zmianę PIN 

0 zł

12. Opłata za ekspresową wysyłkę karty

25 zł

13. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (Visa/Mastercard cash back)

0 zł

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF

więcej na temat Taryfa opłat i prowizji w PDF