Opłaty i prowizje dla kont

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

eKonto m

Rodzaj czynności

m (ceny zależne od wieku)

13 – 20 lat

21 – 24 lata

Powyżej 25 roku życia

1. Prowadzenie (opłata miesięczna)

0 zł

0 zł

5 zł/0 zł 

2. Przelewy w złotych polskich

a) dokonanie przelewu (wewnętrznego, zewnętrznego, do ZUS i US)

Internet

0 zł

BOK/Placówka

b) dokonanie przelewu ekspresowego 

Internet

5 zł

c) dokonanie przelewu SORBNET

Internet/BOK/Placówka

35 zł

3. Przelewy w walucie obcej (Internet, BOK, placówka)

a) dokonanie przelewu SWIFT/przelewu walutowego

0,35% kwoty przelewu, min. 25 zł, max. 200 zł

b) dokonanie przelewu SEPA

0 zł

4. Transakcje BLIK

0 zł

5. Inne czynności

a) polecenie zapłaty/zlecenia stałe (utworzenie, aktualizacja, odwołanie, realizacja)

0 zł

b) miesięczna opłata za korzystanie z polecenia zapłaty

0 zł

6. Obsługa gotówkowa w placówce mBanku

a) wpłata/wypłata gotówkowa 

0 zł

b) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej

w wyznaczonym dniu

0,5% od kwoty niezrealizowanej wypłaty

7. Wpłaty we wpłatomatach

a) wpłata gotówkowa we wpłatomatach sieci mBanku, Planet Cash, Cashline

0 zł

b) wpłata gotówkowa we wpłatomatach sieci Euronet

0,2 % min. 2 zł

0,5 % min. 5 zł

 

 
Zobacz też: