Opłaty i prowizje dla kont

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

eKonto m

za co pobieramy opłatę/prowizję

wysokość opłaty/prowizji

13 – 20 lat

21 – 24 lata

25 lat i więcej

prowadzenie konta (opłata miesięczna) 0 zł 0 zł 0 zł 
9 zł

przelew w złotych polskich

 

 • wewnętrzny, zewnętrzny, do ZUS, US - gdy zlecisz go samodzielnie
0 zł 0 zł 0 zł
 •  wewnętrzny, zewnętrzny, do ZUS, US – gdy zlecisz go u pracownika w placówce banku, konsultanta mLinii (BOK)
0 zł 0 zł 0 zł
 • ekspresowy (zlecisz go samodzielnie)
5 zl 5 zł 5 zł
 • SORBNET (zlecisz go samodzielnie, u pracownika w placówce banku, konsultanta mLinii (BOK))
35 zł 35 zł 35 zł

przelew w walucie obcej (zlecisz go samodzielnie, u pracownika w placówce banku, konsultanta mLinii (BOK))

 • SWIFT lub walutowy

0,35% kwoty przelewu, min. 25 zł, max. 200 zł

 0,35% kwoty przelewu, min. 25 zł, max. 200 zł

0,35% kwoty przelewu, min. 25 zł, max. 200 zł 

 • SEPA

0 zł

0 zł

0 zł

transakcja BLIK  (obowiązuje do 3.06.2024 r.)

0 zł

0 zł

0 zł

polecenie zapłaty

 • utworzenie, aktualizacja, realizacja, rezygnacja

0 zł

0 zł

0 zł

 • korzystanie z polecenia zapłaty (opłata miesięczna)

0 zł

0 zł

0 zł

zlecenie stałe

 • utworzenie, aktualizacja, realizacja, rezygnacja

0 zł

0 zł

0 zł

wpłata gotówki we wpłatomacie

 • mBanku, Planet Cash lub Cashline

0 zł

0 zł

0 zł

 • Euronet

0,2 % min. 2 zł

0,2 % min. 2 zł

0,5 % min. 5 zł

wpłata i wypłata gotówki w placówce 
 • wpłata lub wypłata gotówki
0 zł 0 zł 0 zł
 • niepodjęcie zamówionej (awizowanej) gotówki w wyznaczonym dniu
0,5% od kwoty niezrealizowanej wypłaty 0,5% od kwoty niezrealizowanej wypłaty 0,5% od kwoty niezrealizowanej wypłaty

 

Transakcje BLIK (obowiązuje od 4.06.2024 r.)

za co pobieramy opłatę/prowizję

wysokość opłaty/prowizji

13 – 20 lat

21 – 24 lata

25 lat i więcej

 

 • transakcja bezgotówkowa BLIK 
0 zł 0 zł 0 zł
 • wypłata gotówki BLIKIEM
 • w bankomacie mBanku, Planet Cash w Polsce 
 • - gdy wypłacasz 100 zł lub więcej
0 zł 0 zł nd.
- gdy wypłacasz mniej niż 100 zł 0 zł 2,5 zł nd.
 • - gdy wypłacasz 300 zł lub więcej
nd. nd. 0 zł
- gdy wypłacasz mniej niż 300 zł nd. nd. 2,5 zł
 • w innym bankomacie w Polsce (jeśli nie korzystasz z usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów”)
 • - gdy wypłacasz 100 zł lub więcej
0 zł 0 zł nd.
- gdy wypłacasz mniej niż 100 zł 0 zł 2,5 zł nd.
 • - gdy wypłacasz 300 zł lub więcej
nd. nd. 0 zł
- gdy wypłacasz mniej niż 300 zł nd. nd. 2,5 zł

 

 
Zobacz też: