Opłaty i prowizje dla kont

 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Obowiązuje od 08.12.2020 r.

eKonto

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Prowadzenie (opłata miesięczna)

0 zł

2. Przelewy w złotych polskich

a) dokonanie przelewu (wewnętrznego, zewnętrznego, do ZUS i US)
(obowiązuje do 28.02.2021 r.)

Internet, AST

0 zł

BOK/Placówka

2 zł

a) dokonanie przelewu (wewnętrznego, zewnętrznego, do ZUS i US)
(obowiązuje od 01.03.2021 r.)

Internet, AST 

0 zł

BOK/Placówka

6 zł

b) dokonanie przelewu ekspresowego 

Internet/BOK/Placówka

5 zł

c) dokonanie przelewu SORBNET

Internet/BOK/Placówka

35 zł

3. Przelewy w walucie obcej (Internet, BOK, placówka)

a) dokonanie przelewu SWIFT/przelewu walutowego

0,35% kwoty przelewu, min. 25 zł, max. 200 zł

b) dokonanie przelewu SEPA

0 zł

4. Transakcje BLIK

0 zł

5. Inne czynności

a) polecenie zapłaty/zlecenia stałe (utworzenie, aktualizacja, odwołanie, realizacja)

0 zł

b) miesięczna opłata za korzystanie z polecenia zapłaty

2 zł

c) miesięczna opłata za usługę „Wypłaty ze wszystkich bankomatów”
(obowiązuje do 28.02.2021 r.)

7 zł

c) miesięczna opłata za usługę „Wypłaty ze wszystkich bankomatów”
(obowiązuje od 01.03.2021 r.)

9 zł

6. Obsługa gotówkowa w placówce mBanku

 

a) wpłata/wypłata gotówkowa
(obowiązuje do 28.02.2021 r.)

9 zł

a) wpłata/wypłata gotówkowa  
obowiązuje od 01.03.2021 r.)

10 zł

b) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej

w wyznaczonym dniu

0,5% od kwoty niezrealizowanej wypłaty

7. Wpłaty we wpłatomatach

 

a) wpłata gotówkowa we wpłatomatach sieci mBanku, Planet Cash, Cashline

0 zł

b) wpłata gotówkowa we wpłatomatach sieci Euronet
(obowiązuje do 28.02.2021 r.)

0,2% min. 2 zł

b) wpłata gotówkowa we wpłatomatach sieci Euronet
(obowiązuje od 01.03.2021 r.)

0,5% min. 5 zł

 

Zobacz też: