Opłaty i prowizje dla kont

 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Obowiązuje od 28.05.2020 r.

Rachunek IKE

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Prowadzenie

0 zł

2. Inne czynności

a) przyjęcie dyspozycji ustanowienia/zmiany/odwołania osoby/ób uposażonej/ych do Rachunku IKE

15 zł

b) realizacja dyspozycji zwrotu/wypłaty/wypłaty transferowej środków z mBanku   (nie dotyczy pkt. c.)

200 zł

c) realizacja dyspozycji wypłaty transferowej środków z mBanku na indywidualne konto emerytalne IKE mSkarbiec prowadzone przez TFI Skarbiec S.A.  

50 zł

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF

więcej na temat Taryfa opłat i prowizji w PDF