Opłaty i prowizje dla kont

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

Konto IKE

 za co pobieramy opłatę/prowizję

wysokość opłaty/prowizji

prowadzenie konta

0 zł

pozostałe czynności

  • ustanowienie, zmiana, odwołanie osoby lub osób uprawnionych do konta IKE

 0 zł

jeśli ustanawiasz osobę uprawnioną do konta IKE wtedy, gdy zawierasz umowę

15 zł

w pozostałych przypadkach

  • zwrot lub wypłata środków z mBanku  

200 zł

wypłata transferowa środków z mBanku  

  • na indywidualne konto emerytalne IKE mSkarbiec prowadzone przez TFI Skarbiec S.A.

50 zł

  • na inny rachunek

200 zł

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF