Opłaty i prowizje dla kredytów

Kredyt gotówkowy

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Prowizja za udzielenie kredytu 

Prowizja ustalana indywidualnie i wskazywana w umowie kredytu. Zakres wysokości prowizji podany jest na stronie internetowej Banku.  

2. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu

Prowizja ustalana indywidualnie i wskazywana w aneksie do umowy kredytu. Zakres wysokości prowizji podany jest na stronie internetowej Banku.

3. Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt

0 zł

4. Opłata za udzielenie karencji

0 zł

5. Koszty restrukturyzacji umowy

0 zł

6. Opłata za realizację dyspozycji kredytobiorcy zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy nie wymagającej sporządzenia aneksu

0 zł

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF

więcej na temat Taryfa opłat i prowizji w PDF