Opłaty i prowizje dla kredytów

 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Obowiązuje od 28.05.2020 r.

Kredyt maklerski 

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Prowizja za udzielenie kredytu

0% - 3%

2. Prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres

0% - 3%

3. Prowizja za przyznanie wyższego limitu (pobierana od kwoty podwyższającej limit)

0% - 3%

4. Opłata za sporządzenie aneksu do Umowy kredytu

50 zł - 500 zł

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF

więcej na temat Taryfa opłat i prowizji w PDF