Opłaty i prowizje dla kredytów

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

Kredyt ratalny plus

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje
1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego  0 zł
2. Prowizja za udzielenie kredytu  Od 1% do 5% kwoty kredytu
3. Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt 50 zł
4. Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu 0 zł
5. Opłata za udzielenie karencji 70 zł
Rachunek kredytu gotówkowego
Rodzaj czynności 
1. Otwarcie i prowadzenie 0 zł
2. Przelewy
a) dokonanie przelewu wewnętrznego  do Odbiorcy zdefiniowanego Internet 0 zł
Konsultant mLinii/Ekspert online 2 zł
b) dokonanie przelewu zewnętrznego  do Odbiorcy zdefiniowanego Internet 0,50 zł
Konsultant mLinii/Ekspert online 2 zł
c) ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego Internet 0 zł
Konsultant mLinii/Ekspert online 2 zł
Karta do rachunku kredytu gotówkowego
1. Opłata za wydanie karty Visa Electron  Konsultant mLinii/Ekspert online
2. Opłata za każdy kolejny rok używania karty Visa Electron  0 zł
3. Opłata za wydanie karty dodatkowej Visa Electron  36 zł
4. Opłata za każdy kolejny rok używania karty dodatkowej Visa Electron 36 zł
5. Opłata za zastrzeżenie karty  0 zł
6. Opłata za wydanie duplikatu karty 10 zł
7. Prowizja od transakcji bezgotówkowych  0 zł
8. Prowizja od transakcji wypłaty gotówki z bankomatów na terenie Polski 3%, min. 5 zł, max. 9 zł
9. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych 9,50 zł
10. Prowizja od transakcji wypłaty gotówki za granicą  10 zł
11. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach  5 zł
12. Opłata za zmianę PIN  2 zł
13. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu autoryzacyjnego 0 zł
14. Opłata za aktywację karty poprzez Konsultanta mLinii/Eksperta online 0 zł
15. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu (usługa Visa cash back) 0 zł

 

Zobacz też:

Taryfa opłat i prowizji w PDF