Opłaty i prowizje dla kredytów

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

Kredyt ratalny plus

za co pobieramy opłatę/prowizję

wysokość opłaty/prowizji

 rozpatrzenie wniosku kredytowego

0 zł

 udzielenie kredytu

1%–5% kwoty kredytu

 sporządzenie aneksu do umowy o kredyt

50 zł

 wcześniejsza spłata kredytu

0 zł

 udzielenie karencji

70 zł

 rachunek kredytu gotówkowego:

 otwarcie i prowadzenie rachunku

0 zł

 przelew w złotych polskich

 • przelew wewnętrzny do odbiorcy zdefiniowanego, gdy zlecisz go samodzielnie   

0 zł

 • przelew wewnętrzny do odbiorcy zdefiniowanego, gdy zlecisz go u konsultanta mLinii (BOK), Eksperta online

2 zł

 • przelew zewnętrzny do odbiorcy zdefiniowanego, gdy zlecisz go samodzielnie

0,5 zł

 • przelew zewnętrzny do odbiorcy zdefiniowanego, gdy zlecisz go u konsultanta mLinii (BOK), Eksperta online

2 zł

 • ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do odbiorcy zdefiniowanego, gdy zlecisz go samodzielnie

0 zł

 • ustanowienie, zmiana i usunięcie przelewu do odbiorcy zdefiniowanego, gdy zlecisz go u konsultanta mLinii (BOK), Eksperta online

2 zł

 karta do rachunku kredytu gotówkowego:

 karta główna Visa Electron

 • opłata roczna, którą pobieramy po zakończeniu każdego roku użytkowania karty

0 zł

 karta dodatkowa Visa Electron

 

 • wydanie

36 zł

 • opłata roczna, którą pobieramy po zakończeniu każdego roku użytkowania karty

36 zł

 transakcja bezgotówkowa 

0 zł

 wypłata gotówki

 • w bankomacie w Polsce

3%, min. 5 zł, max. 9 zł

 • w oddziale innego banku krajowego

9,5 zł

 • w oddziale innego banku za granicą 

10 zł

 • wypłata gotówki w kasie sklepu (usługa Visa cash back)

0 zł

 pozostałe czynności

 

 • sprawdzenie salda w bankomacie (jeśli bankomat ma taką opcję)

5 zł

 • zastrzeżenie karty

0 zł

 • wydanie duplikatu karty

10 zł

 • zmiana PIN-u (nie zrobisz tego u Eksperta online)

2 zł

 • ustalenie lub zmiana indywidualnego limitu autoryzacyjnego

0 zł

 • aktywacja karty u konsultanta mLinii/Eksperta online

0 zł

 

 

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF