Opłaty i prowizje dla kredytów

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

Kredyty samochodowe / Kredyty na zakup środków transportu i kredyty samochodowe online waloryzowane kursem walut

za co pobieramy opłatę/prowizję

wysokość opłaty/prowizji

Kredyt samochodowy/Kredyt na zakup środków transportu waloryzowany kursem walut

Kredyt samochodowy online waloryzowany kursem walut

wcześniejsza spłata kredytu

0 zł

0 zł

 zmiana waluty kredytu

0 zł

0 zł

 restrukturyzacja umowy

0 zł

0 zł

 sporządzenie aneksu

50 zł

50 zł

 udzielenie karencji

0 zł

0 zł

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF