Opłaty i prowizje dla kredytów

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

Kredyty samochodowe / Kredyty na zakup środków transportu i kredyty samochodowe online waloryzowane kursem walut

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

Kredyt samochodowy/Kredyt na zakup środków transportu waloryzowany kursem walut

 

Kredyt samochodowy online waloryzowany kursem walut

1. Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu:

a) dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem PDK SA od 2.03.2009 r. do 12.12.2011 r. 

 

2%

 

 

n/d

 

2. Opłata za udzielenie karencji

70 zł

3. Opłata za zmianę waluty kredytu

0 zł

4. Koszty restrukturyzacji umowy

70 zł

5. Opłata za sporządzenie aneksu

50 zł

 

Zobacz też:

Taryfa opłat i prowizji w PDF