Opłaty i prowizje dla kredytów

 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Obowiązuje od 08.12.2020 r.

Kredyty samochodowe / Kredyty na zakup środków transportu i kredyty samochodowe online waloryzowane kursem walut

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

Kredyt samochodowy/Kredyt na zakup środków transportu waloryzowany kursem walut

 

Kredyt samochodowy online waloryzowany kursem walut

1. Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu:

a) dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem PDK SA od 2.03.2009 r. do 12.12.2011 r. 

 

2%

 

 

n/d

 

2. Opłata za udzielenie karencji

70 zł

3. Opłata za zmianę waluty kredytu

0 zł

4. Koszty restrukturyzacji umowy

70 zł

5. Opłata za sporządzenie aneksu

50 zł

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF

więcej na temat Taryfa opłat i prowizji w PDF