Opłaty i prowizje dla kredytów

 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Obowiązuje od 08.12.2020 r.

Kredyt samochodowy i kredyt samochodowy online

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

Kredyt samochodowy

Kredyt samochodowy online

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego

0 zł

2. Prowizja za udzielenie kredytu

Prowizja ustalana indywidualnie i wskazywana w umowie kredytu. Zakres wysokości prowizji podany jest na stronie internetowej Banku

3. Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu

0 zł

a) dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem PDK SA od 2.03.2009 r. do 12.12.2011 r. 

2 %

n/d

4. Opłata za zmianę waluty kredytu

0 zł

5. Koszty restrukturyzacji Umowy

70 zł

6. Opłata za sporządzenie Aneksu

50 zł

7. Opłata za realizację dyspozycji kredytobiorcy zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy nie wymagającej sporządzenia aneksu

50 zł

8. Opłata za udzielenie karencji

70 zł

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF

więcej na temat Taryfa opłat i prowizji w PDF