Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Obowiązuje od 08.12.2020 r.

 
Opłaty i prowizje dla kredytów

WWJ 

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Prowizja za rozpatrzenie wniosku

0 zł

2. Za udzielenie kredytu

0% – 4%

3. Za podwyższenie kwoty limitu kredytu (od kwoty podwyższenia)

0% – 4%

4. Prowizja od niewykorzystanego kredytu

0 zł

5. Koszty restrukturyzacji umowy 

150 zł

6. Za sporządzenie aneksu do Umowy Kredytowej na wniosek Klienta

100 zł – 500 zł

7. Opłata za wystawienie promesy

150 zł

8. Za zmianę przedmiotu zabezpieczenia

300 zł

9. Inspekcja jednej nieruchomości w przypadku zmiany warunków umowy na wniosek Klienta

250 zł

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF

więcej na temat Taryfa opłat i prowizji w PDF