Opłaty i prowizje za dokumenty

Opłaty  za dokumenty w wersji papierowej wydawane
na życzenie Klienta   

 Dokumenty dotyczą produktów depozytowych, kredytowych, kartowych, ubezpieczeniowych i oszczędnościowo-inwestycyjnych oferowanych osobom fizycznym.

Rodzaj dokumentu

Opis dokumentu

Tryb pobierania opłaty

Cena

Dokumenty związane z dokonywanymi transakcjami 

Dokumenty potwierdzające wykonanie pojedynczej transakcji oraz historia operacji i zestawienie transakcji

Opłata pobierana za każdy wydany dokument.

W przypadku historii operacji opłata pobierana za każdy miesiąc kalendarzowy objęty dokumentem.

 

Opłata nie jest pobierana:
a) za historię operacji dla rachunków z kredytem odnawialnym (dotyczy rachunków eKonto, mKonto Multi, mKonto Aquarius)
b) za potwierdzenie bieżącej operacji wykonywanej w placówce Banku

c) za kopię wyciągu z Karty Kredytowej

10 zł

Dokumenty o charakterze zaświadczeń

Dokumenty stwierdzające stan faktyczny posiadanych przez Klienta produktów

Opłata za każdy wydany dokument. Jeden dokument może dotyczyć jednego produktu

40 zł

Duplikaty/kopie

Duplikaty lub kopie dokumentów dotyczących posiadanych przez Klienta produktów

Opłata za każdy wydany dokument, bez względu na liczbę stron

80 zł

Dokumenty o charakterze opinii

Dokumenty zawierające informację na temat obsługi posiadanych przez Klienta produktów

Opłata za każdy wydany dokument  obejmujący okres 12 miesięcy, który zawiera:

a) opinię o jednym produkcie albo

b) opinię o Kliencie

80 zł

Dokumenty niestandardowe

Dokumenty zawierające informacje nie występujące w standardowych formularzach wykorzystywanych przez Bank

Opłata za każdy wydany dokument

100 zł

Cykliczny wyciąg miesięczny dotyczący zestawienia transakcji produktu depozytowego

5 zł

Opłaty za dostarczenie dokumentu:

- listem priorytetowym

0 zł

- przesyłką kurierską 

25 zł

- odbiór osobisty w placówce mBanku

0 zł

- przesłanie skanu dokumentu 

5 zł

 
Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF

więcej na temat Taryfa opłat i prowizji w PDF