Opłaty i prowizje za produkty inwestycjne

 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.: Produkty inwestycyjne
Obowiązuje od 03.01.2018 r.

Fundusze inwestycyjne - Supermarket Funduszy Inwestycyjnych

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Uruchomienie/świadczenie/zamknięcie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

0 zł

2. Przyjęcie i przekazanie zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

Internet, BOK

0 zł

Placówka

Opłata za wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego na rachunku powiązanym  + opłata funduszu 

3. Przyjęcie i przekazanie zlecenia odkupienia/konwersji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

Internet, BOK

0 zł

Placówka

opłata funduszu 

4. Opłata za zarządzanie funduszem inwestycyjnym

Zgodnie z Taryfą TFI

 
Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji dla produktów inwestycyjnych w PDF

więcej na temat Taryfa opłat i prowizji dla produktów inwestycyjnych w PDF