Wybrane opłaty i prowizje za produkty inwestycyjne
 
Usługa eMakler, eMakler IKE, eMakler IKZE

za co pobieramy opłatę/prowizję

wysokość opłaty/prowizji

uruchomienie / zamknięcie usługi

0 zł

korzystanie z usługi

(opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego)

0 zł / 50 zł1

1jeśli nie podałeś nam swojego adresu e-mail lub wyraziłeś sprzeciw na elektroniczną komunikację

obrót instrumentami finansowymi, także w

ramach ofert publicznych, z wyłączeniem

kontraktów terminowych i obligacji

0,39% wartości transakcji zrealizowanych na podstawie każdego zlecenia, ale nie mniej niż 5 zł od każdego zrealizowanego zlecenia złożonego przez Internet

1% wartości transakcji zrealizowanych na podstawie każdego zlecenia, ale nie mniej niż
10 zł od każdego zrealizowanego, jeśli nie złożysz zlecenia przez Internet

obrót instrumentami zagranicznymi

0,29% wartości transakcji zrealizowanych na podstawie każdego zlecenia, ale nie mniej niż
14 zł od każdego zrealizowanego zlecenia złożonego przez Internet

1% wartości transakcji zrealizowanych na podstawie każdego zlecenia, ale nie mniej niż
49 zł od każdego zrealizowanego zlecenia, jeśli nie złożysz zlecenia przez Internet

depozyt instrumentów zagranicznych

0,15 % (w skali roku) wartości Instrumentów Zagranicznych zapisanych na rachunku.

Półroczna opłata podstawowa, pobierana w pierwszym miesiącu następnego półrocza kalendarzowego, jeśli wartość instrumentów

finansowych na rachunku przekracza 10 000 zł.

obrót obligacjami

0,19% wartości transakcji na podstawie każdego zlecenia, ale nie mniej niż 5 zł od każdego zrealizowanego zlecenia złożonego przez Internet

0,25% wartości transakcji na podstawie każdego zlecenia, ale nie mniej niż 10 zł od każdego zrealizowanego zlecenia, jeśli nie złożysz zlecenia przez Internet

obrót kontraktami terminowymi

(tylko usługa eMakler)

9 zł za zawarcie każdego kontraktu terminowego złożonego przez Internet

15 zł za zawarcie każdego kontraktu terminowego, jeśli nie złożysz zlecenia przez Internet

 
Tutaj znajdziesz pełną wersję Taryfy Opłat i Prowizji Biura maklerskiego mBanku w ramach usługi eMakler:

 

Usługi maklerskie (eMakler)

 

Masz problem lub pytanie?

Uzyskaj odpowiedzi w kilka minut!

Porozmawiaj z ekspertem 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat