Opłaty i prowizje za produkty inwestycjne

 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.: Produkty inwestycyjne
Obowiązuje od 03.01.2018 r.

Usługa IKE Fundusze

 Usługa Indywidualnych Kont Emerytalnych, zarządzanych przez TFI Skarbiec S.A., świadczona w ramach Usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Przyjęcie i przekazanie zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa w IKE Fundusze

Internet

0 zł

BOK/Placówka

Opłata za wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego na rachunku powiązanym 

2. Przyjęcie i przekazanie zlecenia odkupienia/konwersji jednostek uczestnictwa w IKE Fundusze

0 zł

3. Opłata za zwrot, wypłatę lub wypłatę transferową z IKE Fundusze:

a) w okresie 12 miesięcy od przystąpienia do IKE Fundusze

Opłata określona w Regulaminie Prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych – 150 zł

b) po 12 miesiącach od przystąpienia do IKE Fundusze

Opłata określona w Regulaminie Prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych – 0 zł

4. Opłata za zarządzanie funduszem inwestycyjnym w IKE Funduszach w skali roku

Zgodnie z Taryfą TFI

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji dla produktów inwestycyjnych w PDF

więcej na temat Taryfa opłat i prowizji dla produktów inwestycyjnych w PDF