Opłaty i prowizje dla ubezpieczeń

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

Ubezpieczenia dla kredytu hipotecznego i pożyczki hipotecznej 

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata za ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy – Benefia TUnŻ SA VIG (dla osób przystępujących do ubezpieczenia do 31.07.2011)

od 1% do 2% kwoty kredytu za pierwsze 24 miesiące

0,02% miesięcznie od salda zadłużenia od 24 miesiąca

2. Opłata za ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy – Compensa TUnŻ SA VIG dawniej Benefia TUnŻ SA VIG (dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 01.08.2011 do 30.03.2015)

0,0417% miesięcznie od salda zadłużenia

3. Opłata za ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do pracy - UNIQA TUnŻ S.A. (opłata pobierana miesięcznie od salda zadłużenia licząc od dnia uruchomienia kredytu hipotecznego- dot. kredytów uruchomionych na podstawie wniosków o zawarcie umowy kredytu hipotecznego złożonych na warunkach promocji od 22.07.2017 r.

0,0208% x miesięcznie od salda zadłużenia

4. Opłata za ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do pracy - UNIQA TUnŻ S.A. (opłata pobierana miesięcznie od salda zadłużenia przed pobraniem raty kredytu)(dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 31.03.2015)

0,0417% miesięcznie od salda zadłużenia

5. Opłata za ubezpieczenie od utraty pracy – COMPENSA TU SA (brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od 11.2012)

1,5% kwoty kredytu za pierwsze 24 miesiące

0,04% miesięcznie od salda zadłużenia od 24 miesiąca

6. Opłata za ubezpieczenie od utraty pracy – BENEFIA TU SA VIG (brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od 04.2013)

0,03% miesięcznie od salda zadłużenia

7. Opłata za pakiet: ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy oraz ubezpieczenie od utraty pracy COMPENSA TU SA (brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od 12.2012)

2% kwoty kredytu za pierwsze 24 miesiące

0,05% miesięcznie od salda zadłużenia od 24 miesiąca

8. Opłata za ubezpieczenie nieruchomości

a) ubezpieczenie w TU Generali SA

0,08% rocznie od sumy ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych (także w trakcie budowy)

b) ubezpieczenie w UNIQA TU S.A.
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia do 21.11.2011)

0,0066% miesięcznie od sumy ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych (także w trakcie budowy)

c) ubezpieczenie w UNIQA TU S.A.
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 22.11.2011)

0,0065% miesięcznie od sumy ubezpieczenia budynków
lub lokali mieszkalnych

d) ubezpieczenie w UNIQA TU S.A.
(dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 22.11.2011)

0,01% miesięcznie od sumy ubezpieczenia budynków mieszkalnych będących w trakcie budowy

9. Ubezpieczenie Ruchomości „MIESZKAM BEZPIECZENIE”: 

a) wariant 20

opłata miesięczna 16 zł

b) wariant 50

opłata miesięczna 33 zł

c) wariant 100

opłata miesięczna 58 zł

10. Opłata za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu „PEWNA SPŁATA” (brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od 09.2012)

7% od raty kredytu miesięcznie

11. Opłata za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu „SPOKOJNA RATA” (brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od 09.2012)

2,6% od raty kredytu miesięcznie

12.Opłata za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu w TUiR Allianz Polska S.A. 

a) wariant Standard

1,4% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące

4% od raty kredytu miesięcznie, od 24 miesiąca

b) wariant Optimum

1,6% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące

4,15% od raty kredytu miesięcznie, od 24 miesiąca

c) wariant Komfort

2% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące

4,35% od raty kredytu miesięcznie, od 24 miesiąca

13.Opłata za Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu w UNIQA TU S.A. 

a) wariant Standard

1,4% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące

4% od raty kredytu miesięcznie, od 25 miesiąca

b) wariant Optimum

1,6% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące

4,15% od raty kredytu miesięcznie, od 25 miesiąca

c) wariant Komfort

2% kwoty kredytu, opłata jednorazowa za pierwsze 24 miesiące

4,35% od raty kredytu miesięcznie, od 25 miesiąca

14. Ubezpieczenie nieruchomości zamieszkałych na stałe i użytkowanych budynków lub lokali mieszkalnych (opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia określonej dla nieruchomości)  (UNIQA TU S.A.)

0,0065%

15. Ubezpieczenie nieruchomości będących w trakcie budowy budynków i lokali mieszkalnych (opłata pobierana miesięcznie od sumy ubezpieczenia określonej dla nieruchomości) (UNIQA TU S.A.)

0,01%

16. Ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do pracy (opłata pobierana miesięcznie od salda zadłużenia przed pobraniem raty kredytu) (Compensa TU na Życie S.A. VIG- dawniej Benefia TU na Życie S.A. VIG)

(obowiązuje dla wniosków złożonych do 30.03.2015)

0,0417%

17. Ubezpieczenie spłaty rat kredytu/pożyczki w zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych oraz pobytu w szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku (UNIQA TU S.A.)

a) za pierwsze dwa lata (opłata jednorazowa),

b) za kolejne lata (opłata miesięczna)

a) 1,4% od kwoty kredytu/pożyczki

(z wyłączeniem kwoty kredytu/pożyczki przeznaczonej na zapłatę składki za niniejsze ubezpieczenie)

b) 4% od miesięcznej raty kredytu/pożyczki

18. Ubezpieczenie spłaty rat kredytu/pożyczki w zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych oraz pobytu w szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku – dla uruchomionych kredytów/pożyczek (UNIQA TU S.A.)

4% od miesięcznej raty kredytu/pożyczki

19. Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu/Pożyczki w zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku z tytułu podwyższenia kwoty kredytu/pożyczki:

a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki - opłata uzupełniająca płatna jednorazowo w dniu podwyższenia,

b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki - opłata miesięczna podwyższonej raty kapitałowo-odsetkowej

a) 1,4% od kwoty podwyższenia kredytu/pożyczki

(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki

b) 4% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej

20. Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu/Pożyczki (TUiR Allianz Polska S.A.) 

a) Wariant Standard

- za pierwsze 24 miesiące (opłata jednorazowa)

- od 25 miesiąca (opłata miesięczna)

b) Wariant Optimum

- za pierwsze 24 miesiące (opłata jednorazowa)

- od 25 miesiąca (opłata miesięczna)

c) Wariant Komfort

- za pierwsze 24 miesiące (opłata jednorazowa)

- od 25 miesiąca (opłata miesięczna)

 

 

1,4% kwoty kredytu/pożyczki

4% od miesięcznej raty kredytu/pożyczki

 

1,6% kwoty kredytu/pożyczki

4,15% od miesięcznej raty kredytu/pożyczki

 

2% kwoty kredytu/pożyczki

4,35% od miesięcznej raty kredytu/pożyczki

21. Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu/pożyczki (TUiR Allianz Polska S.A.)  z tytułu podwyższenia kwoty kredytu/pożyczki:

a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki - opłata uzupełniająca płatna jednorazowo w dniu podwyższenia:

 

Wariant Standard

 

1,4% od kwoty podwyższenia kredytu/pożyczki (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki.

 

Wariant Optimum

1,6% od kwoty podwyższenia kredytu /pożyczki (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki.

 

Wariant Komfort

 

2% od kwoty podwyższenia kredytu/pożyczki (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki

b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki - opłata miesięczna podwyższonej raty kapitałowo-odsetkowej:

 

Wariant Standard

4% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej

Wariant Optimum

4,15% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej

Wariant Komfort

4,35% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej

22. Podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu/pożyczki (UNIQA TU S.A.) z tytułu podwyższenia kwoty kredytu/pożyczki:

a) dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 m-cy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki - opłata uzupełniająca płatna jednorazowo w dniu podwyższenia:

 

 

Wariant Standard

 

1,4% od kwoty podwyższenia kredytu/pożyczki (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki.

 

Wariant Optimum

 

1,6% od kwoty podwyższenia kredytu /pożyczki (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki.

 

Wariant Komfort

 

2% od kwoty podwyższenia kredytu/pożyczki (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty uzupełniającej) pomnożona przez liczbę dni upływających od dnia podwyższenia do końca 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia) i podzielona przez okres 24 miesięcy liczony od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki.

b) dla podwyższenia po okresie 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki - opłata miesięczna podwyższonej raty kapitałowo-odsetkowej:

 

Wariant Standard

4% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej

Wariant Optimum

4,15% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej

Wariant Komfort

4,35% od podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej

23. Ubezpieczenie od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy – dla uruchomionych kredytów/pożyczek (opłata pobierana miesięcznie od wartości zadłużenia przed pobraniem raty)

0,03%

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF