Opłaty i prowizje dla ubezpieczeń

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

 

Ubezpieczenia dla kredytu hipotecznego i pożyczki hipotecznej 

za co pobieramy opłatę/prowizję wysokość opłaty/prowizji 
ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy – Benefia TUnŻ S.A. VIG, jeśli przystąpiłeś do ubezpieczenia do 31.07.2011 r. od 1% do 2% kwoty kredytu/pożyczki, jednorazowo za pierwsze 24 miesiące 
0,02% salda zadłużenia, miesięcznie od 25 miesiąca
ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy – Compensa TUnŻ S.A. VIG dawniej Benefia TUnŻ S.A. VIG, jeśli przystąpiłeś do ubezpieczenia od 1.08.2011 r. do 30.03.2015 r. (opłata miesięczna) 0,0417% salda zadłużenia
ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do pracy - UNIQA TUnŻ S.A. dla kredytów uruchomionych w ramach promocji od 22.07.2017 r. (opłata miesięczna) 0,0208% salda zadłużenia 
ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do pracy - UNIQA TUnŻ S.A., jeśli przystąpiłeś do ubezpieczenia od 31.03.2015 r. (opłata miesięczna) 0,0417% salda zadłużenia 
ubezpieczenie od utraty pracy – COMPENSA TU S.A.  1,5% kwoty kredytu/pożyczki, jednorazowo za pierwsze 24 miesiące
0,04% salda zadłużenia, miesięcznie od 25 miesiąca
ubezpieczenie od utraty pracy – BENEFIA TU S.A. VIG  (opłata miesięczna) 0,03% salda zadłużenia
pakiet ubezpieczeń na życie i od niezdolności do pracy oraz od utraty pracy - COMPENSA TU S.A. 2% kwoty kredytu/pożyczki, jednorazowo za pierwsze 24 miesiące 
0,05% salda zadłużenia, miesięcznie od 25 miesiąca
 ubezpieczenie nieruchomości
 • ubezpieczenie w TU Generali S.A. (opłata roczna)
0,08% sumy ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych (także w trakcie budowy)
 • ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. (opłata miesięczna)

jeśli przystąpiłeś do ubezpieczenia do 21.11.2011 r

0,0066% sumy ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych (także w trakcie budowy)
 • ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. (opłata miesięczna)

jeśli przystąpiłeś do ubezpieczenia od 22.11.2011 r. 

0,0065% sumy ubezpieczenia budynków lub lokali mieszkalnych 
 • ubezpieczenie w UNIQA TU S.A. (opłata miesięczna)

jeśli przystąpiłeś do ubezpieczenia od 22.11.2011 r.

0,01% sumy ubezpieczenia budynków mieszkalnych, które są w trakcie budowy 
ubezpieczenie Ruchomości „MIESZKAM BEZPIECZENIE”, jeśli masz kredyt hipoteczny/pożyczkę hipoteczną i aktywne ubezpieczenie nieruchomości w UNIQA TU S.A. 
(opłata miesięczna)
 • Wariant 20
16 zł
 • Wariant 50
33 zł
 • Wariant 100
58 zł
ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu „PEWNA SPŁATA”  (opłata miesięczna) 7% raty kredytu/pożyczki 
ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu „SPOKOJNA RATA”  (opłata miesięczna) 2,6% raty kredytu/pożyczki 
 ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu - TUiR Allianz Polska S.A. dla kredytów/pożyczek uruchomionych na podstawie wniosków złożonych do 30.06.2014 r.
 • Wariant Standard
1,4% kwoty kredytu/pożyczki, jednorazowo za pierwsze 24 miesiące
4% raty kredytu/pożyczki, miesięcznie od 25 miesiąca
 • Wariant Optimum
1,6% kwoty kredytu/pożyczki jednorazowo za pierwsze 24 miesiące
4,15% raty kredytu/pożyczki, miesięcznie od 25 miesiąca
 • Wariant Komfort
2% kwoty kredytu/pożyczki, jednorazowo za pierwsze 24 miesiące
4,35% raty kredytu/pożyczki, miesięcznie od 25 miesiąca
 ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu - UNIQA TU S.A. dla kredytów/pożyczek uruchomionych na podstawie wniosków złożonych od 1.07.2014 r.
 • Wariant Standard
1,4% kwoty kredytu/pożyczki, jednorazowo za pierwsze 24 miesiące
4% raty kredytu/pożyczki, miesięcznie od 25 miesiąca 
 • Wariant Optimum
1,6% kwoty kredytu/pożyczki, jednorazowo za pierwsze 24 miesiące
4,15% raty kredytu/pożyczki, miesięcznie od 25 miesiąca
 • Wariant Komfort
2% kwoty kredytu/pożyczki, jednorazowo za pierwsze 24 miesiące
4,35% raty kredytu/pożyczki, miesięcznie od 25 miesiąca
ubezpieczenie nieruchomości zamieszkałych na stałe i użytkowanych budynków lub lokali - UNIQA TU S.A. (opłata miesięczna) 0,0065% sumy ubezpieczenia określonej dla nieruchomości2
ubezpieczenie nieruchomości będących w trakcie budowy budynków i lokali mieszkalnych - UNIQA TU S.A. (opłata miesięczna) 0,01% sumy ubezpieczenia określonej dla nieruchomości
ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do pracy - Compensa TU na Życie S.A. VIG dawniej Benefia TU na Życie S.A. VIG dla wniosków złożonych do 30.03.2015 r. (opłata miesięczna) 0,0417% salda zadłużenia przed pobraniem raty kredytu/pożyczki
ubezpieczenie spłaty rat kredytu/pożyczki UNIQA TU S.A., które obejmuje:
 - poważne zachorowanie,
 - operację chirurgiczną,
 - pobyt w szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku
1,4% kwoty kredytu/pożyczki z wyłączeniem kwoty kredytu/pożyczki przeznaczonej na zapłatę składki za ubezpieczenie jednorazowo, za pierwsze dwa lata
4% raty kredytu/pożyczki, miesięcznie od 3 roku
ubezpieczenie spłaty rat kredytu/pożyczki UNIQA TU S.A. (opłata miesięczna), które obejmuje:
 - poważne zachorowanie,
 - operację chirurgiczną,
 - pobyt w szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku,
dla uruchomionych kredytów/pożyczek.
4% raty kredytu/pożyczki
podwyższenie sumy ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu/Pożyczki, które obejmuje:
 - poważne zachorowanie,
 - operację chirurgiczną,
 - pobyt w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku,
z tytułu podwyższenia kwoty kredytu/pożyczki.
1,4% x KP x LD, gdzie:
 KP – to kwota podwyższenia kredytu/pożyczki (z wyłączeniem składki na ubezpieczenie),
 LD - liczba dni od uruchomienia podwyższenia, które zostały do 24 miesiąca od daty uruchomienia kredytu/pożyczki
jednorazowo w dniu podwyższenia, dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki
4% podwyższonej raty kapitałowo-odsetkowej
 miesięcznie dla podwyższenia, po 24 miesiącach od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki
 ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu/Pożyczki w TUiR Allianz Polska S.A. dla kredytów/pożyczek uruchomionych na podstawie wniosków złożonych do 30.06.2014 r.
 • Wariant Standard
1,4% kwoty kredytu/pożyczki, jednorazowo za pierwsze 24 miesiące
4% miesięcznej raty kredytu/pożyczki, miesięcznie od 25 miesiąca
 • Wariant Optimum
1,6% kwoty kredytu/pożyczki, jednorazowo za pierwsze 24 miesiące
4,15% miesięcznej raty kredytu/pożyczki, miesięcznie od 25 miesiąca
 • Wariant Komfort
2% kwoty kredytu/pożyczki, jednorazowo za pierwsze 24 miesiące
4,35% miesięcznej raty kredytu/pożyczki, miesięcznie od 25 miesiąca
 podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu/,Pożyczki - TUiR Allianz Polska S.A. z tytułu podwyższenia kwoty kredytu/pożyczki
 • Wariant Standard
1,4% x KP x LD, gdzie:
 KP – kwota podwyższenia kredytu/pożyczki (z wyłączeniem składki na ubezpieczenie),
LD - liczba dni od uruchomienia podwyższenia, które zostały do 24 miesiąca od daty uruchomienia kredytu/pożyczki
 jednorazowo w dniu podwyższenia, dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki
4% podwyższonej raty kapitałowo-odsetkowej
 opata miesięczna, którą pobieramy od 25 miesiąca
 • Wariant Optimum
1,6% x KP x LD, gdzie:
 KP – kwota podwyższenia kredytu/pożyczki (z wyłączeniem składki na ubezpieczenie),
LD - liczba dni od uruchomienia podwyższenia, które zostały do 24 miesiąca od daty uruchomienia kredytu/pożyczki
opłatę pobieramy jednorazowo w dniu podwyższenia, dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia uruchomienia opłatę pobieramy jednorazowo w dniu podwyższenia, dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki
4,15% podwyższonej raty kapitałowo-odsetkowej, miesięcznie od 25 miesiąca
 • Wariant Komfort
2% x KP x LD, gdzie:
 KP – kwota podwyższenia kredytu/pożyczki (z wyłączeniem składki na ubezpieczenie),
LD - liczba dni od uruchomienia podwyższenia, które zostały do 24 miesiąca od daty uruchomienia kredytu/pożyczki
opłatę pobieramy jednorazowo w dniu podwyższenia, dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia uruchomienia opłatę pobieramy jednorazowo w dniu podwyższenia, dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki
4,35% podwyższonej raty kapitałowo-odsetkowej, miesięcznie od 25 miesiąca
 podwyższenie sumy Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu/Pożyczki - UNIQA TU S.A. z tytułu podwyższenia kwoty kredytu/pożyczki
 • Wariant Standard
1,4% x KP x LD, gdzie:
 KP – kwota podwyższenia kredytu/pożyczki (z wyłączeniem składki na ubezpieczenie),
LD - liczba dni od uruchomienia podwyższenia, które zostały do 24 miesiąca od daty uruchomienia kredytu/pożyczki
 jednorazowo w dniu podwyższenia, dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki
4% podwyższonej raty kapitałowo-odsetkowej, miesięcznie od 25 miesiąca
 • Wariant Optimum
1,6% x KP x LD, gdzie:
 KP – kwota podwyższenia kredytu/pożyczki (z wyłączeniem składki na ubezpieczenie),
LD - liczba dni od uruchomienia podwyższenia, które zostały do 24 miesiąca od daty uruchomienia kredytu/pożyczki
 jednorazowo w dniu podwyższenia, dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki
4,15% podwyższonej raty kapitałowo-odsetkowej, miesięcznie od 25 miesiąca
 • Wariant Komfort
1,6% x KP x LD, gdzie:
 KP – kwota podwyższenia kredytu/pożyczki (z wyłączeniem składki na ubezpieczenie),
LD - liczba dni od uruchomienia podwyższenia, które zostały do 24 miesiąca od daty uruchomienia kredytu/pożyczki
 jednorazowo w dniu podwyższenia, dla podwyższenia w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/pożyczki
4,35% podwyższonej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, miesięcznie od 25 miesiąca
ubezpieczenie od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla uruchomionych kredytów/pożyczek (opłata miesięczna) 0,03% wartości zadłużenia przed pobraniem raty

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF