Opłaty i prowizje dla ubezpieczeń

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

Ubezpieczenia dla kredytu ratalnego plus 

za co pobieramy opłatę/prowizję

wysokość opłaty/prowizji

 ubezpieczenie spłaty kredytu, jeśli przystępujesz do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego

  • Pakiet Standard

0,096% x LM x KK, gdzie:

LM - liczba miesięcy kredytu,

KK - przyznana kwota kredytu, która uwzględnia kredytowaną opłatę z tytułu ubezpieczenia

  • Pakiet Komfort

0,144% x LM x KK, gdzie:

LM - liczba miesięcy kredytu,

KK - przyznana kwota kredytu, która uwzględnia kredytowaną opłatę z tytułu ubezpieczenia

  • Pakiet Prestiż

0,202% x LM x KK, gdzie:

LM - liczba miesięcy kredytu,

KK - przyznana kwota kredytu, która uwzględnia kredytowaną opłatę z tytułu ubezpieczenia

 ubezpieczenie spłaty kredytu, jeśli przystępujesz do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego (opłata miesięczna)

  • Pakiet Standard

4,30% raty kredytu

  • Pakiet Komfort

6,50% raty kredytu

  • Pakiet Prestiż

8,70% raty kredytu

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF