Opłaty i prowizje dla ubezpieczeń

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

Ubezpieczenia dla kredytu samochodowego i kredytu samochodowego online 

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia w ramach grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego

a) Pakiet Standard

0,093% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu 

b) Pakiet Komfort

0,140% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu 

c) Pakiet Prestiż

0,190% * liczba miesięcy kredytu * łączna kwota kredytu 

2. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia w ramach grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego

a) Pakiet Standard

4,3% miesięcznie od raty kredytu

b) Pakiet Komfort

6,5% miesięcznie od raty kredytu

3. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia w ramach grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego z Ratą Balonową dla Kredytobiorców mBanku SA– dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego

Dla kredytów spłacanych  w jednej racie  rocznej

1,3% * łączna kwota kredytu 

n/d

Dla kredytów spłacanych w dwóch ratach rocznych

1,9% * łączna kwota kredytu 

n/d

4. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia w ramach grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego– dotyczy zmiany  sposoby spłaty raty kredytu

Dla kredytów spłacanych  w jednej racie rocznej

4,3% miesięcznie od raty kredytu

n/d

5. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia w ramach grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego w zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego (nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet – PDK SA)

0,1% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za niniejsze ubezpieczenie)

6. Opłata pobierana tytułem ubezpieczenia w ramach grupowej Umowy Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego Pakiet MultiBezpieczny w zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania – dotyczy przystąpienia do ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych (nie dotyczy kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet – PDK SA)

2,5% od miesięcznej raty kredytu

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF