Opłaty i prowizje dla ubezpieczeń

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

Ubezpieczenia dla kredytu samochodowego i kredytu samochodowego online 

za co pobieramy opłatę/prowizję

wysokość opłaty/prowizji

 grupowe ubezpieczenie Spłaty Kredytu Samochodowego, jeśli przystąpiłeś do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego

  • Pakiet Standard

0,093% x LM x KK, gdzie:

LM - liczba miesięcy kredytu,

KK - przyznana kwota kredytu, która uwzględnia kredytowaną opłatę z tytułu ubezpieczenia

  • Pakiet Komfort

0,140% x LM x KK, gdzie:

LM - liczba miesięcy kredytu,

KK - przyznana kwota kredytu, która uwzględnia kredytowaną opłatę z tytułu ubezpieczenia

  • Pakiet Prestiż

0,190% x LM x KK, gdzie:

LM - liczba miesięcy kredytu,

KK - przyznana kwota kredytu, która uwzględnia kredytowaną opłatę z tytułu ubezpieczenia

 grupowe ubezpieczenie Spłaty Kredytu Samochodowego, jeśli przystąpiłeś do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego (opłata miesięczna)

  • Pakiet Standard

4,3% raty kredytu

  • Pakiet Komfort

6,5% raty kredytu

 grupowe ubezpieczenie Spłaty Kredytu Samochodowego z Ratą Balonową, jeśli przystąpiłeś do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego

  • dla kredytów spłacanych w jednej racie rocznej

1,3% x KK, gdzie:

KK - przyznana kwota kredytu, która uwzględnia kredytowaną opłatę z tytułu ubezpieczenia

  • dla kredytów spłacanych w dwóch ratach rocznych

1,9% x KK, gdzie:

KK - przyznana kwota kredytu, która uwzględnia kredytowaną opłatę z tytułu ubezpieczenia

 grupowe ubezpieczenie Spłaty Kredytu Samochodowego, jeśli zmieniłeś sposób spłaty raty kredytu (opłata miesięczna)

  • dla kredytów spłacanych w jednej racie rocznej

4,3% raty kredytu

grupowe ubezpieczenie Spłaty Kredytu Samochodowego, które obejmuje:

- śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

- trwałą całkowitą niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

- poważne zachorowanie,

jeśli przystąpiłeś do ubezpieczenia w chwili składania wniosku kredytowego, nie dotyczy to kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet – PDK SA.

0,1% x LM x KK, gdzie:

LM - liczba miesięcy kredytu,

KK - łączna kwota kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytu przeznaczonej na zapłatę składki za to ubezpieczenie)

grupowe ubezpieczenie Spłaty Kredytu Samochodowego Pakiet MultiBezpieczny (opłata miesięczna), które obejmuje:

- śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

- trwałą całkowitą niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

- poważne zachorowanie,

jeśli przystąpiłeś do ubezpieczenia dla kredytów uruchomionych, nie dotyczy to kredytów udzielonych za pośrednictwem Fiolet – PDK SA.

2,5% raty kredytu

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF