Opłaty i prowizje dla ubezpieczeń

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

Ubezpieczenia dla WWJ 

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Ubezpieczenie nieruchomości zamieszkałych na stałe i użytkowanych budynków lub lokali mieszkalnych

0,0065% 

sumy ubezpieczenia

2. Ubezpieczenie nieruchomości będących w trakcie budowy budynków i lokali mieszkalnych

0,01%

sumy ubezpieczenia

3. Opłata z tytułu ubezpieczenia spłaty kredytu (na okres przejściowy)

1% kwoty kredytu rocznie

4. Ubezpieczenie spłaty rat kredytu w zakresie poważnego zachorowania oraz pobytu w szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku:

- za pierwsze dwa lata ubezpieczenia (opłata jednorazowa)

- za kolejne lata (opłata miesięczna)

 

 

1,4% od przyznanego limitu zadłużenia

0,03% od dostępnego limitu zadłużenia

5. Ubezpieczenie NNW „Moja Ochrona” (ubezpieczenie dobrowolne, oferowane dla posiadaczy/współposiadaczy rachunku) – opłata miesięczna 

Wariant Indywidualny I

Wariant Indywidualny II

Wariant Indywidualny III

Wariant Rodzinny I

Wariant Rodzinny II

Wariant Rodzinny III

 

 

13,9 zł

25,9 zł

31,9 zł

21,9 zł

35,9 zł

43,9 zł

6. Ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie” 

Wariant 20 – opłata miesięczna

Wariant 50 – opłata miesięczna

Wariant 100 – opłata miesięczna

 

16 zł

33 zł

58 zł

7. Ubezpieczenie ruchomości „Moje Mieszkanie”

Wariant MINIMUM

Wariant MEDIUM

Wariant MAKSIMUM

Ubezpieczenie dodatkowe (opcjonalne):

Home Assistance

 

19,9 zł

24,9 zł

34,9 zł

 

5 zł

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF