Opłaty i prowizje dla ubezpieczeń

Tutaj znajdziesz standardowe ceny za nasze produkty i usługi. 

O aktualnych promocjach piszemy na stronie o produkcie.

 

Ubezpieczenia dla WWJ 

za co pobieramy opłatę/prowizję

wysokość opłaty/prowizji

ubezpieczenie nieruchomości zamieszkałych na stałe i użytkowanych budynków lub lokali mieszkalnych  (opłata miesięczna)

0,0065% sumy ubezpieczenia

ubezpieczenie nieruchomości będących w trakcie budowy budynków i lokali mieszkalnych  (opłata miesięczna)

0,01% sumy ubezpieczenia

ubezpieczenia spłaty kredytu (opłata roczna)

na okres przejściowy

1% kwoty kredytu

ubezpieczenie spłaty rat kredytu, które obejmuje:

- poważne zachorowanie,

- pobyt w szpitalu w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku

1,4% przyznanego limitu zadłużenia, jednorazowo za pierwsze dwa lata ubezpieczenia

0,03% dostępnego limitu zadłużenia, miesięcznie od 3 roku

 dobrowolne ubezpieczenie NNW „Moja Ochrona” jeśli jesteś posiadaczem/współposiadaczem rachunku  (opłata miesięczna)

 • Wariant Indywidualny I

13,9 zł

 • Wariant Indywidualny II

25,9 zł

 • Wariant Indywidualny III

31,9 zł

 • Wariant Rodzinny I

21,9 zł

 • Wariant Rodzinny II

35,9 zł

 • Wariant Rodzinny III

43,9 zł

 ubezpieczenie ruchomości „Mieszkam bezpiecznie” (opłata miesięczna), jeśli masz aktywne ubezpieczenie nieruchomości w UNIQA TU S.A.

 • Wariant 20

16 zł

 • Wariant 50

33 zł

 • Wariant 100

58 zł

 ubezpieczenie ruchomości „Moje Mieszkanie” (opłata miesięczna)

 • Wariant MINIMUM

19,9 zł

 • Wariant MEDIUM

24,9 zł

 • Wariant MAKSIMUM

34,9 zł

 ubezpieczenie Home Assistance

5 zł

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF