Zadbaj o aktualne dane

Tylko mając aktualne dane osobowe w pełni skorzystasz ze wszystkich możliwości dla swoich finansów np.

 • Aktualny dowód osobisty to możliwość wykonywania operacji na swoich rachunkach czy wnioskowania o nowe produkty.
 • Aktualny numer telefonu komórkowego to bezpieczne finanse i zarządzanie rachunkiem.
 • Aktualny adres e-mail to wygodny kontakt z bankiem i ekologia.
 • Aktualny adres korespondencyjny gwarantuje, że nowa karta dotrze do Ciebie zanim poprzednia straci ważność.

Co, jeśli nie zaktualizujesz danych osobowych w banku?

Na początku przypomnimy Ci o aktualizacji danych. Nie zwlekaj z ich poprawieniem. Jeśli nie podasz nam poprawnych danych, będziemy musieli zablokować Ci zlecanie przelewów wychodzących i transakcje kartowe - zgodnie z ustawą z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dostęp do usług przywrócimy od razu, gdy podasz nam aktualne dane. 

Sprawdź, jakim dokumentem możesz potwierdzić swoją tożsamość w banku

Dokument tożsamości, to ważny dokument urzędowy ze zdjęciem, który pozwala nam potwierdzić Twoją tożsamość.

 

Jeśli jesteś:

1) pełnoletnim obywatelem polskim (rezydent lub nierezydent):

 • polski dowód osobisty lub
 • paszport polski lub
 • dokument mObywatel (mDowód)

2) niepełnoletnim obywatelem polskim (w wieku 13-18 lat):

 • polski dowód osobisty lub
 • paszport polski lub
 • dokument mObywatel (mDowód) lub
 • legitymacja szkolna

3) rezydentem z obywatelstwem innym niż Polska (zagraniczne obywatelstwo):

 • paszport zagraniczny z:
  - kartą pobytu - obywatel spoza Unii Europejskiej (UE)/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub
  - zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (dla obywatela UE, EOG, Wlk. Brytanii i Szwajcarii) lub
  - dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu (dla obywatela UE, EOG, Wlk. Brytanii i Szwajcarii)
 • zagraniczny dowód osobisty z krajów objętych porozumieniem z Schengen z:
  - kartą pobytu (obywatel spoza Unii Europejskiej (UE)/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub
  - zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (dla obywatela UE, EOG, Wlk. Brytanii i Szwajcarii) lub
  - dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu (dla obywatela UE, EOG, Wlk. Brytanii i Szwajcarii)
 • dokument podróży przewidziany w konwencji genewskiej (genewski dokument podróży) z:
  - kartą pobytu (obywatel spoza Unii Europejskiej (UE)/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

4) nierezydentem z obywatelstwem innym niż Polska (zagraniczne obywatelstwo):

 • paszport zagraniczny lub
 • zagraniczny dowód osobisty z krajów objętych porozumieniem z Schengen

 

Pytania i odpowiedzi

 •  

  Czy mogę odwołać zastrzeżenie dokumentu tożsamości?

  • Tak. Możesz to zrobić telefonicznie u swojego doradcy lub w oddziale private banking.

   Jeśli Twój dokument tożsamości trafił w ręce innej osoby (np. ktoś go znalazł i zwrócił Tobie), rozważ jego wymianę w urzędzie na nowy i nie odwołuj zastrzeżenia takiego dokumentu. Osoba trzecia mogła spisać z niego dane i może je próbować wykorzystać bez Twojej wiedzy.