Naszą ambicją jest stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji doradców współpracujących z klientem

Nasi doradcy, jako pierwsi w Polsce, uzyskali międzynarodowe certyfikaty Eksperta Planowania Finansowego (EFPA EFP), opracowane według unijnych standardów i będące potwierdzeniem profesjonalizmu przez niezależną instytucję  – European Financial Planning Association (EFPA).Czym jest EFPA?

EFPA jest największą, pozarządową organizacją europejską, która opracowała, upowszechnia i potwierdza standardy zawodowe i wymogi kwalifikacyjne dla doradców i ekspertów planowania finansowego. Aktualnie, w Europie i na świecie, jest ponad 40 tysięcy certyfikowanych doradców i planistów EFPA.

Misją EFPA Polska jest skuteczne wspieranie rozwoju profesjonalnego doradztwa finansowego, które ma być dostępne dla wszystkich klientów, zgodnie z ich potrzebami.

EFPA zrzesza najlepszych doradców posiadających:

  • najwyższe kwalifikacje zawodowe, których potwierdzeniem jest udział w akredytowanym szkoleniu i dwuetapowy egzamin zakończony przyznaniem Certyfikatu
  • zawsze aktualne kompetencje dzięki udziałowi w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA

 
Zaufani doradcy w finansach i biznesie

  • Umiejętności i wszechstronna wiedza certyfikowanych doradców private banking mBanku umożliwiają:
  • analizę potrzeb klienta,
  • profesjonalne opracowanie planu finansowego z uwzględnieniem indywidualnych preferencji klienta i skłonności do podejmowania ryzyka,
  • monitorowanie realizacji planu oraz proponowanie i uzgadnianie jego modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi.

Doradcy EFPA dbają o swój stały rozwój zawodowy, warunkujący utrzymanie Certyfikatu, oraz są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Etyki EFPA.

Centrum informacji

mBank S.A.
Private banking
ul. Prosta 18,

00-850 Warszawa,


Znajdź oddział