Bankowość inwestycyjna to kompleksowa obsługa transakcyjna spółek. Obejmuje zintegrowane doradztwo na rzecz spółek, w tym różne rozwiązania związane z ich finansowaniem. Mamy bogate doświadczenie w transakcjach, takich jak: fuzje i przejęcia oraz w  pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego, które jest ściśle dopasowane do  ich skali oraz oczekiwań właścicieli.

 
Przykładowe sytuacje transakcyjne:

  • właściciele nie mają sukcesorów albo chcą sprzedać całość lub część udziałów/akcji lub aktywów
  • właściciele szukają dywersyfikacji aktywów niepłynnych jakimi są udziały/akcje w spółce niepublicznej
  • współpraca wspólników jest utrudniona, pojawia się konflikt interesów lub wizji rozwoju
  • sytuacja osobista właściciela (rozwód, problemy ze zdrowiem, itp.) zachęca go do rozważenia sprzedaży całości lub części spółki
  • właściciele chcą kupić inną spółkę, np. konkurenta lub dostawcę, lub odbiorcę
  • właściciel myśli o integrowaniu branży w której działa wielu rozdrobnionych konkurentów
  • właściciel ma kilka biznesów i uznaje, że jeden z nich ma dla niego mniej istotne znaczenie i chce go sprzedać