Private banking mBanku od ponad 25 lat dba o długoterminowe zarządzania majątkiem zamożnych klientów oraz obsługę ich bieżących potrzeb finansowych. Wieloletnie relacje są najlepszym dowodem na jakość świadczonych przez nas usług. W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów, stale wzbogacamy naszą ofertę. Proponujemy sprawdzone rozwiązania, które pozwolą zabezpieczyć Twój majątek i przekazać go w optymalny sposób, bez dodatkowych obciążeń podatkowych.

 

Proces sukcesyjny to zaplanowane przekazanie majątku. Bardzo duży nacisk kładziemy na efektywność oraz bezpieczeństwo rodziny i zgromadzonych aktywów. Warto zaplanować go właściwie, zwłaszcza jeśli:

 • zamierzasz przekazać jak największą kwotę wskazanym przez siebie osobom, w jak najkrótszym czasie
 • chcesz mieć pewność, że majątek zostanie podzielony zgodnie z Twoim życzeniem
 • Twoje dzieci nie chcą lub jeszcze nie wiedzą, czy chcą przejąć zarządzanie Twoim i biznesom

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, mBank we współpracy z wyselekcjonowanymi kancelariami prawno-podatkowymi stworzył usługę planowania majątku i sukcesji, która nie tylko pozwala uporządkować aktywa prywatne i firmowe ale także przekazać majątek następnemu pokoleniu.

 

Sukcesja w firmach rodzinnych

 

Fundacja rodzinna

.

 
Sukcesja w firmach rodzinnych

Istnieje wiele przyczyn, dla których należy właściwie zaplanować transfer międzypokoleniowy:

 • nie ma naturalnego następcy zdolnego i/lub chcącego kontynuować działalność klienta
 • pragnie ułożenia grona sukcesorów w sposób odmienny od wynikającego z polskiego kodeksu cywilnego
 • dąży do zbudowania trwałej platformy budującej pozycję majątkową rodziny w perspektywie pokoleniowej
 • zamierza przekazać jak najwyższą kwotę swoim wskazanym beneficjentom z jak najmniejszym opóźnieniem
 • chce mieć pewność, iż majątek zostanie podzielony zgodnie z jego życzeniem, jak również że spełnione zostaną potrzeby każdego beneficjenta
 • chce odcięcia osobistego powiązania z posiadanymi aktywami celem zachowania anonimowości

 

Proces sukcesyjny możemy podzielić na trzy etapy:
 

Etap przygotowawczy:

 • audyt sukcesyjny - analiza sytuacji wyjściowej klienta i jego rodziny na wypadek wystąpienia nagłych zdarzeń losowych, w tym śmierci właściciela firmy. Efektem audytu jest raport sukcesyjny, który ma na celu wskazanie ryzyka prawnego związanego z zaistnieniem takich zdarzeń oraz kierunki dalszego działania.
 • audyt prawnopodatkowy - identyfikacja potencjalnych zagrożeń, zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności prowadzonego przedsiębiorstwa.

Etap wdrożeniowy:

 • stworzenie planu sukcesji, testamentu, umowy majątkowej partnerskiej czy konstytucji rodzinnej
 • przekształcenia prowadzonej działalności gospodarczej, zakładanie spółek celowych czy fundacji prywatnych
 • podjęcie działań zmierzających do sprzedaży przedsiębiorstwa (jeżeli zajdzie taka konieczność)

Etap powdrożeniowy:

 • zarzadzanie aktywami płynnymi
 • bieżące doradztwo prawne, podatkowe i księgowe
 • koordynowanie relacji z bankami i administratorami spółek z zagranicznych jurysdykcji, w których ulokowane zostały aktywa
 • finansowe i biznesowe due diligence, czyli analiza kondycji podmiotów na potrzeby finansowania, zbycia lub akwizycji
 • analiza korzyści i czynników podnoszących wartość (value drivers) biznesów i spółek

Korzyści procesu sukcesyjnego

 • Zwiększenie bezpieczeństwa posiadanych aktywów - asset protection
 • Zabezpieczenie interesu rodziny
 • Zapewnienie ciągłości przedsiębiorstwa rodzinnego
 • Uregulowanie relacji rodzinnych i biznesowych
 • Uporządkowanie struktury prowadzonej działalności

.

 
Fundacja rodzinna

Ustawa o fundacji rodzinnej, która 26 stycznia 2023 r. została przyjęta przez Sejm RP, ureguluje – po raz pierwszy w polskim prawie – kwestie sukcesji w biznesie rodzinnym.

Nowe narzędzie ma umożliwić prowadzenie działalności firmy przez pokolenia, odcinając je od ryzyk biznesowych, prawnych i podatkowych. Tym samym pozwoli zadbać o interesy członków najbliższej rodziny założyciela i zabezpieczyć majątek firmowy przed „rozdrobnieniem”.

Tak szerokie korzyści fundacji rodzinnej sprawią, że, podobnie jak w innych krajach europejskich, stanie się pierwszoplanową instytucją w planowaniu sukcesji w biznesie.  

Polski biznes rodzinny w liczbach

Źródło: Zielona Księga

www.gov/web/rozwoj-praca-technologia/zielona-ksiega-o -fundacji-rodzinnej

(stan na dzień 25.01.2021)

Fundacja rodzinna w Polsce:

 • zapewnia ochronę majątku na pokolenia poprzez wyizolowanie go od ryzyk biznesowych, prawnych i podatkowych;
 • godzi ze sobą trzy często kolidujące światy: firmę, właściciela oraz rodzinę. Fundator może poprzez odpowiednio sformułowany statut zapewnić kontynuację wartości, które są dla niego istotne;
 • minimalizuje ryzyko braku naturalnych sukcesorów - może ujawnią się oni w kolejnych pokoleniach?
 • rewolucjonizuje prawo spadkowe, bardzo w Polsce konserwatywne i nie zmieniane przez niemal 60 lat. Aktywa wniesione do fundacji nie będą wchodzić w skład masy spadkowej. Nie będzie zatem dochodzić do rozdrobnienia własności firmy;
 • może prowadzić działalność gospodarczą - w niemałym zakresie; może m.in. być wspólnikiem w spółkach, nabywać i zbywać papiery wartościowe, wynajmować nieruchomości, prowadzić określoną działalność rolniczą i działalność w zakresie gospodarki leśnej.