Co to oznacza dla Twojej firmy?

 

Reklamacje

Szybciej odpowiadamy na Twoje reklamacje. Mamy na to maksymalnie 15 dni roboczych, a w szczególnych przypadkach maksymalnie 35 dni roboczych.

 

Płatności

Przy płatnościach zagranicznych do krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (Europejski Obszar Gospodarczy) zleceniodawca ponosi koszty prowizji i opłat banku, a beneficjent pozostałe opłaty i prowizje. Jest to tzw. opcja SHA.

 

Bezpieczeństwo

Zapewnimy jeszcze lepsze zabezpieczenie Twoich finansów.

Oprócz dotychczasowych rozwiązań, każdy klient korporacyjny może korzystać z mobilnej autoryzacji. To wygodna i nowoczesna metoda autoryzacji, która również spełnia wymogi tzw. silnego uwierzytelnienia. Silne uwierzytelnienie, co do zasady, obejmuje dwie lub więcej cech potwierdzających unikalność użytkownika:

  • wiedzę, czyli coś, co użytkownik wie np. hasło, pin
  • posiadanie np. karty lub urządzania, generującego kody np. telefon, token, nośnik certyfikatów
  • cechę, np. biometria.

Te elementy są od siebie niezależne.

Jeśli już dzisiaj chcesz skorzystać z Mobilnej autoryzacji, zapytaj swojego Doradcę lub zadzwoń do Contact Center.

Zadbamy o bezpieczniejszą pracę w systemie mBank CompanyNet

Od 12 września 2019 r. skracamy do 5 min czas podtrzymania sesji w mBank CompanyNet. Oznacza to, że jeśli w tym czasie użytkownik nie kliknie żadnego przycisku lub nie przejdzie na inną stronę to automatycznie wylogujemy go.

Nowe transakcje płatnicze

Jeśli posiadasz kilka rachunków w różnych bankach, będziesz mógł przeglądać informacje na temat tych rachunków w jednym miejscu – za pośrednictwem dostawcy usług (ang. third party provider/TPP). Już niedługo będziesz mógł spotkać się na polskim rynku z tego typu usługami. Podgląd pomoże Ci w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Dostawca będzie mógł także ze swojej strony inicjować płatności z Twoich rachunków. Wymiana informacji czy płatność zadzieje się tylko za Twoją wyraźną zgodą. My, jako Twój bank będziemy dbać o bezpieczeństwo wymiany informacji.

mBank API

To dodatkowy mechanizm, który wspiera ochronę komunikacji i wymianę danych pomiędzy bankiem, a usługodawcami zewnętrznymi. Wszystkie banki - również my, muszą udostępnić dane ze swoich systemów poprzez tzw. otwarte API. Będą mogły się do nich łączyć podmioty zewnętrzne (TPP) np. start-upy, firmy technologiczne o profilu finansowym. Oczywiście wprowadzenie API oznacza, że banki również będą mogły zbierać dane z API konkurencyjnych. Dzięki temu będą powstawały nowe, innowacyjne usługi i produkty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o mBank API to zapraszamy na stronę stworzoną specjalnie dla developerów i osób zainteresowanych technicznym obliczem PSD2.

 

Więcej informacji o wprowadzonych zmianach znajdziesz tutaj.