IPOPEMA m-Indeks FIO B - zawieszony
Stopa zwrotu(1D)1,76% 
Stopa zwrotu(12M)33,29% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Realizacja celu inwestycyjnego polega na dążeniu do odzwierciedlenia wartości indeksu mWIG40, dopuszczając równocześnie nieznaczne odchylenia od tego indeksu w celu zwiększenia atrakcyjności stopy zwrotu z Funduszu.

Informacje

Pełna nazwa funduszu IPOPEMA m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty B
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 500,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 100,00 PLN
Koszty zarządzania 2,00 %
Powrót do listy funduszy