IKE mRynków Rozwiniętych
Stopa zwrotu(1D)0,23% 
Stopa zwrotu(12M)6,32% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Min. 66% aktywów funduszu będzie lokowane głównie w jednostki uczestnictwa akcyjnych zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz akcje. Pozostałe aktywa inwestowane będą w instrumenty dłużne i depozyty bankowe.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Rynków Rozwiniętych
Kategoria funduszu FA - fundusz akcji
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 400,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,50 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy