IKE mSPÓŁEK WZROSTOWYCH
Stopa zwrotu(1D)1,64% 
Stopa zwrotu(12M)41,57% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Subfundusz będzie inwestował do 66% aktywów w akcje spółek wzrostowych (lub jednostki uczestnictwa/tytuły uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestujących w takie spółki).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych
Kategoria funduszu FH - fundusz hybrydowy
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 400,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 4,00 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy