IKE mPolskich Innowacji
Stopa zwrotu(1D)-0,53% 
Stopa zwrotu(12M)13,72% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Subfundusz dąży do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez inwestowanie w instrumenty udziałowe, w tym głównie akcje prywatnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działających w innowacyjnych sektorach gospodarki, takich jak: 1) Nowoczesne technologie, 2) E-commerce, 3) Biotechnologia, 4) Rozrywka cyfrowa, przy czym za prywatną spółkę uznaje się taką, w której udział Skarbu Państwa w kapitale nie przekracza 5%.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Polskich Innowacji
Kategoria funduszu fundusz alternatywny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 400,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,00 %
Powrót do listy funduszy