Allianz Duo Globalnych Akcji
Stopa zwrotu(1D)0,49% 
Stopa zwrotu(12M)12,43% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Całkowita wartość lokat w akcjach oraz w tytułach uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, które inwestują głównie w akcje, wynosi nie mniej niż 60 proc. i może wynieść 100 proc. wartości aktywów subfunduszu. Portfel akcji subfunduszu w ramach inwestycji bezpośrednich lub pośrednio poprzez tytuły uczestnictwa jest szeroko zdywersyfikowany geograficznie i obejmuje akcje spółek z siedzibami w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Pozostałą część aktywów subfundusz inwestuje głównie w instrumenty ryku pieniężnego emitowane przez władze publiczne i w depozyty bankowe.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Allianz Duo FIO Globalnych Akcji
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,00 %
Powrót do listy funduszy