Allianz Duo Globalnych Akcji
Stopa zwrotu(1D)0,02% 
Stopa zwrotu(12M)17,01% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Całkowita wartość lokat w akcjach oraz w tytułach uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, które inwestują głównie w akcje, wynosi nie mniej niż 60 proc. i może wynieść 100 proc. wartości aktywów subfunduszu. Portfel akcji subfunduszu w ramach inwestycji bezpośrednich lub pośrednio poprzez tytuły uczestnictwa jest szeroko zdywersyfikowany geograficznie i obejmuje akcje spółek z siedzibami w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Pozostałą część aktywów subfundusz inwestuje głównie w instrumenty ryku pieniężnego emitowane przez władze publiczne i w depozyty bankowe.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Allianz Duo FIO Globalnych Akcji
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 100,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,00 %
Powrót do listy funduszy