Schroder Em.Mark.Debt Absolute Ret.
Stopa zwrotu(1D)-0,15% 
Stopa zwrotu(12M)-0,23% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje, waluty i instrumenty rynku pieniężnego na rynkach wschodzących. Obligacje są emitowane przez rządy, agencje rządowe i przedsiębiorstwa. Fundusz może także utrzymywać środki pieniężne. W celu zapewnienia absolutnego zwrotu fundusz może utrzymywać do 40% swoich aktywów w środkach pieniężnych i instrumentach rynku pieniężnego na rynkach rozwiniętych.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy