Schroder Asian Convertible Bond
Stopa zwrotu(1D)-1,27% 
Stopa zwrotu(12M)19,02% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w zdywersyfikowany portfel obligacji zamiennych emitowanych przez przedsiębiorstwa z Azji, z wyłączeniem Japonii. Fundusz może także inwestować w akcje spółek azjatyckich (z wyłączeniem Japonii).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,25 %
Powrót do listy funduszy