Schroder Global Credit High Income
Stopa zwrotu(1D)-0,02% 
Stopa zwrotu(12M)7,34% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu i ratingu na poziomie inwestycyjnym oraz wysokodochodowe papiery wartościowe, emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe oraz przedsiębiorstwa z całego świata, w tym z państw zaliczanych do rynków wschodzących. Ponieważ fundusz nie jest ograniczony indeksem, podlega zarządzaniu bez odniesienia do indeksu

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Global Credit High Income A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,20 %
Powrót do listy funduszy