Schroder Euro Equity
Stopa zwrotu(1D)0,02% 
Stopa zwrotu(12M)23,58% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów w akcje spółek z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Fundusz inwestuje także co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z krajów, w których obowiązującą walutą jest euro. Fundusz jest zarządzany w powiązaniu z istotnymi czynnikami środowiskowymi, czynnikami społecznymi i czynnikami z zakresu zarządzania. Oznacza to, że kwestie potencjalnie wpływające na wartość spółki, takie jak zmiany klimatyczne, wydajność środowiskowa, normy pracy czy skład zarządu, mogą być uwzględniane podczas oceny spółek.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Euro Equity A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy