Schroder Asian Opportunities
Stopa zwrotu(1D)-1,93% 
Stopa zwrotu(12M)24,39% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek azjatyckich (z wyłączeniem Japonii). Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować mniej niż 30% swoich aktywów (w ujęciu netto), bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem instrumentów pochodnych, w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai/Shenzen-Hong Kong Stock Connect.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Asian Opportunities A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy