Schroder Asian Opportunities
Stopa zwrotu(1D)-0,24% 
Stopa zwrotu(12M)4,02% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz ma na celu zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) Index po opłatach w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w akcje spółek azjatyckich (z wyłączeniem Japonii). Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek azjatyckich (z wyłączeniem Japonii). Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować poniżej 30% swoich aktywów (według wartości netto), bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez obligacje partycypacyjne) w chińskie akcje A za pośrednictwem: (a) Shanghai-Hong Kong Stock Connect oraz Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (b) programu Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor („RQFII"), (c) akcji notowanych na rynkach Science Technology and Innovation (STAR Board) i ChiNext; oraz (d) rynków regulowanych. Fundusz może również inwestować do jednej trzeciej swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe (w tym inne kategorie aktywów), kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w prospekcie).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Asian Opportunities A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy