Schroder Frontier Markets Equity
Stopa zwrotu(1D)0,48% 
Stopa zwrotu(12M)40,99% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z wschodzących rynków granicznych. Fundusz zwykle angażuje się w 50-70 spółek. „Wschodzące rynki graniczne” to kraje objęte indeksem MSCI Frontier Emerging Markets lub jakimkolwiek innym uznanym indeksem finansowym rynków granicznych lub dodatkowe kraje, które zarządzający inwestycjami uważa za kraje rynków granicznych.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy