Schroder Global Emerging Market Opp
Stopa zwrotu(1D)-1,91% 
Stopa zwrotu(12M)28,56% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z rynków wschodzących całego świata. Fundusz może inwestować do 40% swoich aktywów w środki pieniężne i obligacje globalne w celu zabezpieczenia stóp zwrotu w przypadku spodziewanej przez zarządzającego inwestycjami znacznej słabości rynków akcji. Fundusz zwykle angażuje się w 40-60 pozycji.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy