Schroder Global Equity
Stopa zwrotu(1D)0,18% 
Stopa zwrotu(12M)33,00% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje spółek z całego świata. Zarządzający inwestycjami stara się identyfikować spółki, które w jego ocenie zanotują w przyszłości wzrost zysków powyżej poziomu oczekiwanego przez rynek zazwyczaj w horyzoncie 3–5 lat (zjawisko nazywamy „pozytywną luką wzrostu”)

Informacje

Pełna nazwa funduszu Schroder ISF Global Equity A1 ACC PLN Hedged
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy