Fidelity America Fund
Stopa zwrotu(1D)0,26% 
Stopa zwrotu(12M)32,45% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz będzie inwestować co najmniej 70% środków w akcje spółek amerykańskich. Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymi sektorami rynku, gałęziami czy klasami aktywów.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds America Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy