Fidelity EMEA Fund
Stopa zwrotu(1D)0,00% 
Stopa zwrotu(12M)9,42% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności w mniej rozwiniętych krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej (w tym w Rosji), na Bliskim Wschodzie i w Afryce, w tym w krajach uznawanych za rynki wschodzące zgodnie z indeksem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index. Fundusz może dodatkowo także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Em. Europe, Middle E. & Africa Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy