Fidelity EMEA Fund
Stopa zwrotu(1D)0,24% 
Stopa zwrotu(12M)18,59% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności w mniej rozwiniętych krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej (w tym w Rosji), na Bliskim Wschodzie i w Afryce, w tym w krajach uznawanych za rynki wschodzące zgodnie z indeksem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index. Fundusz może dodatkowo także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Em. Europe, Middle E. & Africa Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy