Fidelity EMEA Fund
Stopa zwrotu(1D)0,57% 
Stopa zwrotu(12M)37,35% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz będzie inwestować co najmniej 70% środków w akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w mniej rozwiniętych krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej (włączając w to Rosję) oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce, a także krajach, które są uznawane za rynki wschodzące zgodnie z indeksem MSCI Emerging Markets Europe, Middle East and Africa Index. Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymi sektorami rynku, gałęziami czy klasami aktywów.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Em. Europe, Middle E. & Africa Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy