Fidelity Euro. Dynamic Growth Fund
Stopa zwrotu(1D)1,28% 
Stopa zwrotu(12M)8,29% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% (a zwykle 75%) swoich aktywów w akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadza przeważającą część swojej działalności w Europie. Fundusz może dodatkowo także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz inwestuje co najmniej 50% swoich aktywów w papiery wartościowe spółek o korzystnych aspektach z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Fundusz na ogół nastawia się na inwestycje w średnie przedsiębiorstwa o kapitalizacji rynkowej od 1 do 10 mld EUR.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy