Fidelity Euro. Dynamic Growth Fund
Stopa zwrotu(1D)-0,83% 
Stopa zwrotu(12M)14,39% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz będzie inwestować co najmniej 70% środków w akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w Europie. Fundusz zazwyczaj koncentruje inwestycje na spółkach średniej wielkości o rynkowej kapitalizacji w zakresie od 1 do 10 miliardów euro.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy