Fidelity Euro. Dynamic Growth Fund
Stopa zwrotu(1D)0,41% 
Stopa zwrotu(12M)12,05% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% (a zwykle 75%) swoich aktywów w akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadza przeważającą część swojej działalności w Europie. Fundusz może dodatkowo także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz inwestuje co najmniej 50% swoich aktywów w papiery wartościowe spółek o korzystnych aspektach z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Fundusz na ogół nastawia się na inwestycje w średnie przedsiębiorstwa o kapitalizacji rynkowej od 1 do 10 mld EUR.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy