Fidelity European High Yield Fund
Stopa zwrotu(1D)0,07% 
Stopa zwrotu(12M)10,29% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz będzie inwestować co najmniej 70% środków w sklasyfikowane poniżej poziomu inwestycyjnego wysokodochodowe obligacje emitentów, którzy mają siedzibę lub prowadzą główną część swojej działalności w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej (włączając w to Rosję). Ten region obejmuje kraje zaliczane do rynków wschodzących. Fundusz może inwestować w obligacje emitowane przez rządy, spółki i inne instytucje. n Rodzaje obligacji, w które przede wszystkim fundusz zainwestuje, będą narażone na wysokie ryzyko i nie będzie w stosunku do nich wymagane spełnienie standardu dotyczącego minimalnego ratingu.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds European High Yield Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy