Fidelity Emerging Asia Fund
Stopa zwrotu(1D)-0,16% 
Stopa zwrotu(12M)9,87% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% (a zwykle 75%) swoich aktywów w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą cześć swojej działalności w mniej rozwiniętych krajach Azji, które są uznawane za rynki wschodzące. Fundusz może dodatkowo także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz inwestuje co najmniej 50% swoich aktywów w papiery wartościowe spółek o korzystnych aspektach z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Fundusz będzie inwestować poniżej 30% swoich aktywów (bezpośrednio i/lub pośrednio) w chińskie akcje typu A i B (łącznie).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Emerging Asia Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy