Fidelity Global Multi Asset Income
Stopa zwrotu(1D)-0,08% 
Stopa zwrotu(12M)9,17% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz będzie inwestować na wielu rynkach na całym świecie, które umożliwiają ekspozycję na obligacje na poziomie inwestycyjnym, wysokodochodowe obligacje rynków wschodzących oraz akcje spółek. Fundusz inwestuje mniej niż 30% swoich wszystkich aktywów netto w obligacje hybrydowe i warunkowo zamienne papiery wartościowe (CoCos), przy czym mniej niż 20% wszystkich aktywów netto w warunkowo zamienne papiery wartościowe (CoCos). Fundusz może inwestować w obligacje emitowane przez rządy, spółki i inne instytucje. Fundusz może również inwestować do 50% środków w globalne obligacje rządowe. Dopuszczalna może być także ekspozycja na poziomie poniżej 30% środków na papiery wartościowe na rynku infrastruktury oraz zamknięte fundusze inwestycyjne aktywne na rynku nieruchomości (REITS).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedg)
Kategoria funduszu fundusz alternatywny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy