Fidelity Sus. Strategic Bond Fund
Stopa zwrotu(1D)0,00% 
Stopa zwrotu(12M)2,05% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz zainwestuje co najmniej 70% środków w papiery wartościowe o zrównoważonym charakterze. Czynniki zrównoważonego rozwoju mogą obejmować między innymi skuteczny nadzór nad kwestiami społecznymi i związanymi z ochroną środowiska oraz niezwykle efektywne zarządzanie nimi („ESG’’). Uznaje się, że emitent działa zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, jeżeli rating ESG tego emitenta przekracza minimalny próg ratingu ESG ustalany przez Zarządzającego Inwestycjami. Fundusz przyjmuje strategię aktywnej alokacji aktywów, co może obejmować inwestycje w instrumenty wysokodochodowe. Fundusz przyjmuje strategię „najlepsze w swojej klasie’’.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy