Fidelity Sus. Water & Waste Fund
Stopa zwrotu(1D)0,42% 
Stopa zwrotu(12M)17,95% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w akcje spółek na całym świecie, które prowadza działalność w dziedzinie projektowania, wytwarzania lub sprzedaży produktów i usług związanych z gospodarka wodna i gospodarka odpadami. Sektor gospodarki wodnej obejmuje między innymi przedsiębiorstwa zajmujące się produkcja, uzdatnianiem, odsalaniem, dostawa, butelkowaniem, transportem i przesyłaniem wody. Sektor gospodarowania odpadami obejmuje między innymi przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; w tym recyklingu, spalania, fermentacji beztlenowej odpadów spożywczych (procesów biologicznych) oraz składowania odpadów resztkowych. Sektor ten obejmuje również przedsiębiorstwa specjalizujące się w oczyszczaniu wody ściekowej, ścieków, odpadów stałych, płynnych i chemicznych oraz w świadczeniu wszelkich usług konsultingowych lub inżynieryjnych związanych z ta działalnością. Inwestycji tych można dokonywać na całym świecie, w tym na rynkach wschodzących. Fundusz może dodatkowo także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w papiery wartościowe emitentów o korzystnych aspektach z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) oraz do 30% w papiery wartościowe emitentów, których aspekty ESG ulegają poprawie. Fundusz może inwestować poniżej 30% swoich aktywów (bezpośrednio i/lub pośrednio) w chińskie akcje typu A i B (łącznie).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy