Fidelity Sus. Water & Waste Fund
Stopa zwrotu(1D)0,59% 
Stopa zwrotu(12M)33,13% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz przyjmuje strategię tematyczną w zakresie zrównoważonego rozwoju, w ramach której aktywnie dąży do wyboru spółek zaangażowanych w projektowanie, produkcję lub sprzedaż produktów i usług wykorzystywanych do celów gospodarki wodnej i zarządzania odpadami lub w powiązaniu z tymi sektorami. Fundusz inwestuje co najmniej 70% środków w papiery wartościowe o zrównoważonym charakterze. Czynniki zrównoważonego rozwoju mogą obejmować między innymi skuteczny nadzór nad kwestiami społecznymi i związanymi z ochroną środowiska oraz niezwykle efektywne zarządzanie nimi („ESG’’). Uznaje się, że emitent działa zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, jeżeli rating ESG tego emitenta przekracza minimalny próg ratingu ESG ustalany przez Zarządzającego Inwestycjami

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedg)
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy