AB SICAV I - Select US Equity
Stopa zwrotu(1D)0,51% 
Stopa zwrotu(12M)-1,40% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny Fundusz dąży do zwiększania wartości inwestycji w czasie poprzez wzrost kapitału, jednocześnie dążąc do maksymalizacji zwrotów skorygowanych o ryzyko w stosunku do ogółu rynków akcji w Stanach Zjednoczonych. Polityka inwestycyjna W normalnych warunkach rynkowych Fundusz zazwyczaj inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w udziałowe papiery wartościowe. Fundusz inwestuje głównie w średnie i duże spółki notowane w Stanach Zjednoczonych. Manager Inwestycji stara się wybierać papiery wartościowe, które jego zdaniem oferują ponadprzeciętną charakterystykę zwrotu z inwestycji. Fundusz może utrzymywać papiery wartościowe przez krótki okres czasu podczas realizacji strategii inwestycyjnej, w związku z czym może wystąpić wysoki wolumen obrotu.

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A PLN H
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,80 %
Powrót do listy funduszy