AB SICAV I - Select US Equity
Stopa zwrotu(1D)0,43% 
Stopa zwrotu(12M)9,66% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

W normalnych warunkach rynkowych Portfel zazwyczaj inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w kapitałowe papiery wartościowe. Portfel inwestuje głównie w średnie i duże spółki będące przedmiotem obrotu na terenie USA. Portfel może być narażone na działanie dowolnej waluty.

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A PLN H
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,80 %
Powrót do listy funduszy