AB FCP I - Global High Yield
Stopa zwrotu(1D)-0,10% 
Stopa zwrotu(12M)-8,12% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny Fundusz dąży do osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu z inwestycji poprzez uzyskiwanie dochodów oraz zwiększenie w długim okresie wartości inwestycji dla inwestorów. Polityka inwestycyjna W normalnych warunkach Fundusz inwestuje głównie w cechujące się wysoką stopą zwrotu, posiadające niższą ocenę wiarygodności (rating) (poniżej Oceny Inwestycyjnej), a zatem bardziej ryzykowne papiery dłużne emitentów z całego świata. Przy wyborze inwestycji Fundusz kładzie nacisk na wybór emitentów korporacyjnych ze Stanów Zjednoczonych oraz emitentów rządowych i korporacyjnych z krajów rynków wschodzących. Fundusz ma na celu ocenę papierów wartościowych w oparciu o sytuację finansową emitenta oraz wszelkie warunki ekonomiczne czy polityczne, które mogą mieć wpływ na zachowanie się danego papieru wartościowego. Fundusz może stosować ekspozycję na waluty inne niż dolar amerykański, szczególnie waluty rynków wschodzących. Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych (i) w celu uzyskania dodatkowej ekspozycji, (ii) do efektywnego zarządzania portfelem i (iii) w celu zmniejszenia potencjalnego ryzyka.

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB FCP I - Global High Yield Portfolio A2 PLN H
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,70 %
Powrót do listy funduszy