AB FCP I - Global High Yield
Stopa zwrotu(1D)0,26% 
Stopa zwrotu(12M)13,58% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

W normalnych okolicznościach Portfel inwestuje głównie w wysokodochodowe, niżej oceniane (czyli poniżej klasy inwestycyjnej), a zatem bardziej ryzykowne dłużne papiery wartościowe emitentów z dowolnego miejsca na świecie. Przy wyborze inwestycji Portfel będzie kładł nacisk na emitentów korporacyjnych w USA oraz emitentów korporacyjnych i rządowych w krajach rynków wschodzących. Celem jest ocena papierów wartościowych na podstawie kondycji finansowej emitenta, jak również wszelkich warunków ekonomicznych i politycznych mogących wpływać na wyniki papierów wartościowych. Portfel może posiadać ekspozycję na waluty inne niż dolar amerykański, w tym waluty rynków wschodzących. 

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB FCP I - Global High Yield Portfolio A2 PLN H
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,70 %
Powrót do listy funduszy