AB FCP I - China Low Volatility Eq.
Stopa zwrotu(1D)0,57% 
Stopa zwrotu(12M)-7,05% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Portfel inwestuje przede wszystkim w akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadzą znaczącą działalność w regionie Chin. Portfel może inwestować w kapitałowe papiery wartościowe jakiejkolwiek spółki lub branży w regionie Chin wykazującej potencjał aprecjacji kapitału. Dodatkowo Portfel może inwestować w krajowe chińskie papiery wartościowe, które są przedmiotem obrotu na rynkach kapitałowych akcji klasy A w Chinach. Portfel może również inwestować w chińskie akcje typu A poprzez połączenie handlowe Hong Kong Stock Connect z krajowymi rynkami chińskimi.

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB FCP I - China Low Volatility Equity Portfolio A PLN H
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,00 %
Powrót do listy funduszy